مقایسه ظاهری انواع خرما
Posted on: 2022-02-13 Posted by: admin Comments: 0

مقایسه ظاهری انواع خرما

تشخیص آسان انواع خرما با توجه به ویژگی های آن

مصرف خرما از دیرباز تا به امروز در میان ما ایرانیان رواج و این میان وعده مغذی و انرژی‌زا همواره طرفداران خودش را داشته است. مردم جنوب کشور به دلیل خرماخیز بودن مناطقی که در آن زندگی می کنند از گذشته مصرف خرما را در رژیم غذایی خود داشته اند و طبعا در تشخیص خرماهای بومی منطقه خود تبحر بیشتری دارند.
این روزها با گسترش استفاده از اینترنت و افزایش اطلاعات در خصوص تاثیر مواد غذایی بر زندگی سالم و پایدار، دسترسی به دانسته های غذایی آسان تر شده اما همچنان تشخیص نوع خرما از روی ظاهر آن، برای مصرف کنندگان خرما چالشی بزرگ است.
ما سعی داریم در این مقاله به صورت تخصصی و قابل دسترس، به مقایسه ظاهری انواع خرما بپردازیم و آنها را از لحاظ رنگ، اندازه، وزن و .. بررسی می کنیم. مطالعه این مقاله به مصرف کنندگان خرما کمک می کند تا به راحتی از روی ظاهر، قادر به شناخت انواع خرما باشند. شاخص هایی همچون رنگ، اندازه، وزن و نسبت گوشت به هسته در این جدول برای این مقایسه مورد استفاده قرار گرفته اند. به طور مثال خرمای مجول بزرگترین خرمای جهان است در حالی که خرمای خاصویی یا خاصه به عنوان کوچکترین خرمای جهان شناخته می شود. 

در خصوص وزن دانه خرما دو عامل اندازه و میزان رطوبت بسیار تاثیرگذار هستند و همانطور که مشاهده می شود خرمای مجلول به دلیل اندازه بزرگ و خرمای مضافتی به دلیل میزان رطوبت بسیار زیاد در زمره خرماهای سنگین قرار می گیرند. در حالی که با کاهش میزان رطوبت وزن خرما کاهش قابل توجهی می یابد. همچنین میزان نسبت گوشت به هسته در خرماهای تر بیشتر از خرماهای نیمه خشک و خشک می باشد.

جدول مقایسه ظاهری انواع خرما

نوع خرما رنگ اندازه(حداقل) اندازه(حداکثر) وزن(حداقل) وزن(حداکثر) نسبت گوشت به هسته
قهوه‌ای مایل به مشکی
4cm
5cm
9gr
11gr
90%
مشکی
3cm
4.5cm
12gr
22gr
95%
قهوه‌ای روشن
3cm
4cm
7gr
10gr
83%
قهوه‌ای تیره
4cm
5cm
10gr
13gr
89%
قهوه‌ای روشن
1.5cm
2cm
6gr
7gr
88%
قهوه‌ای تیره
4cm
5cm
9gr
12gr
94%
قهوه‌ای مایل به قرمز
5cm
7cm
20gr
24gr
93%
قهوه‌ای نسبتا تیره
3.5cm
4cm
10gr
18gr
95%
قهوه‌ای
2.5cm
3cm
8gr
9gr
93%
قهوه‌ای روشن
3cm
4cm
5gr
7gr
85%
خرمای کلوته برش خورده

خرمای کلوته

خرما پیارم

خرمای پیارم

ربی

خرمای رَبی

خرمای مضافتی

خرمای مضافتی

مجول

خرمای مِجول

ویژگی خرمای مرداسنگ

خرمای مُرداسنگ

خرمای زاهدی

خرمای زاهدی

خاصویی

خرمای خاصویی

خرمای کبکاب و ویژگی های آن

خرمای کبکاب

خرمای

خرمای پنجه عروس

Categories:

Leave a Comment