جدول ارزش غذایی انواع خرما
Posted on: 2022-02-05 Posted by: admin Comments: 0

مقایسه جدول ارزش غذایی انواع خرما

مقایسه انواع خرما از لحاظ سطح انرژی و املاح معدنی

با روی آوردن جوامع امروز به سبک زندگی مدرن و توجه به زندگی سالم و پایدار (لوهاس)، اهمیت تغذیه و میزان ارزش غذایی آنچه مصرف می کنیم دو چندان شده است.

از آنجایی که خرما به عنوان یک میان وعده اصلی برای کسب انرژی روزانه و دریافت مواد معدنی محسوب می شود. در این مقاله قصد داریم به مقایسه جدول ارزش غذایی انواع مختلف خرما (در هر 100 گرم) از لحاظ سطح انرژی، میزان قند، فیبر، کلسیم، پروتئین و انواع مواد معدنی بپردازیم.

جدول ارزش غذایی انواع خرما

عنوان مضافتی کلوته پیارم ربی زاهدی مجول کبکاب خاصویی
انرژی (کیلوکالری)
303.26
301.17
309.78
302.61
288
332.5
278
292.67
قندکل (گرم)
66.52
73.73
80.28
81.9
72.9
63.2
63.8
68.98
کربوهیدرات (گرم)
70.7
69.9
71.27
70.3
65.5
71.7
65.5
-
فیبر (گرم)
1.29
2.23
2.12
2.22
5.7
8
-
1.8
پروتئین (گرم)
1.68
2.59
2.09
1.99
1.75
2.4
1.1
1.82
کلسیم (میلی‌گرم)
80
90
60
60
59.5
77
73.3
60
آهن (میلی‌گرم)
0.6
1.55
1
1.5
3
1.08
-
0.57
پتاسیم (گرم)
1.35
1.38
1.07
1.05
0.64
0.65
-
2.02
ساکارز (گرم)
5.44
1.8
1.05
1.38
-
-
-
3.18
گلوکز (گرم)
30.96
30.8
31.07
30.4
-
35
-
31.05
فروکتوز (گرم)
39.74
39.1
40.2
39.5
-
45
-
39.6
سدیم (میلی‌گرم)
41.97
48.71
41.43
44.45
10
3.8
20
40.67
Categories:

Leave a Comment