پراکندگی انواع مختلف خرما در ایران
Posted on: 2022-09-01 Posted by: admin Comments: 0

پراکندگی انواع مختلف خرما در ایران

ایران از بزرگترين توليد كنندگان خرما در دنيا به شمار می رود که به لحاظ رتبه بندی در بين كشورهای توليد كننده خرما، از نظر سطح زير كشت بارور بعد از عراق و از لحاظ میزان تولید بعد از مصر در رتبه دوم قرار دارد. حدود 99 درصد از خرمای توليدی کشور در استانهای سيستان وبلوچستان، جنوب استان کرمان، فارس، خوزستان، بوشهر، كرمان، هرمزگان و ما بقی در سايراستانهای خرما خيز به دست می آيد.

 از آنجا كه اكثر نخلستان‌های كشور در نقاط محروم و مرزی واقع شده اند و قشر قابل توجهی از مردمان سخت كوش نیمه جنوبی كشور از طريق كاشت و پرورش آن ارتزاق و امرار معاش می‌كنند بنابراین توليد اين محصول نه تنها به لحاظ اقتصادی و اشتغال زایی حائز اهميت می باشد بلكه از منظر اجتماعی، امنيتی و حتی زيست محيطی نيز بسيار در خور توجه است.

ایران در سال 96 با سطح زیر کشت 253697 هکتار و میزان تولید 1223142 تن، توانست به بهره وری  5675 کیلوگرم در هکتار برسد.

در ادامه اینفوگرافیک پراکندگی انواع مختلف خرما در ایران را مشاهده می‌کنید.

منبع: آمارنامه وزارت جهاد کشاورزی

Categories:

Leave a Comment