خرماپدیا | جامع ترین منبع تخصصی خرما

خرما و دیابت

خرما و دیابت

آیا افراد دیابتی برای مصرف خرما محدودیت دارند؟ امروز چهاردهم نوامبر روز جهانی دیابت؛ بیماری...

ادامه مطلب