فرم نظرسنجی آنلاین | خرمای بانکت

ضمن تشکر و قدردانی از اعتماد شما به بانکت، از آنجا که نظرات شما اهمیت ویژه‌ای در ارتقاء کیفی محصولات بانکت دارد، لطفاً به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: